CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

Một giám đốc điều hành (CEO, tiếng Anh Mỹ ), giám đốc quản lý (MD, tiếng Anh ), [1] Giám đốc điều hành (ED, tiếng Anh Mỹ ) cho các tổ chức phi lợi nhuận, hoặc giám đốc điều hành là các nhân viên của công ty xếp hạng cao nhất ( điều hành ) hoặc quản trị viên phụ trách tổng quản lý của một tổ chức . Một cá nhân được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của một công ty , công ty , tổ chức , hoặc cơ quan báo cáo với ban giám đốc .

Từ khóa: Điều hành doanh nghiệp, Giám đốc điều hành, quản lý doanh nghiệp, điều hành kinh doanh, tổ chức bán hàng, điều phối kinh doanh

pdf 36 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:118 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận