Cấu tạo Bê Tông Cốt Thép - Bộ Xây Dựng

Cuốn sách Bộ xây dựng biên soạn. Cuốn sách có nội dung như sau: Phần 1 : Quy định về vật liệu trong bê tông cốt thép, Phần 2: Cấu tạo bê tông cốt thép, Phần 3: Quy định sử dụng kế cấu bê tông cốt thép nhà dân dụng, Phần 4: Hướng dẩn một số giải pháp chống thấm trong kết cấu bê tông cốt thép, Phần 5: Cấu tạo kháng chấn, Phần 6: Một số vấn đề cấu tạo kháng chấn nhà cao tầng

Từ khóa: Cấu tạo Bê Tông Cốt Thép, Giáo trình xây dựng, Tài liệu xây dựng, Quy định về vật liệu, Cấu tạo bê tông cốt thép, Giải pháp chống thấm

pdf 162 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:21/02/2014 | Lượt xem:221 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 19

Đăng nhập để bình luận