Câu hỏi tài chính tiền tệ

Tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị. Phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định.

Từ khóa: tài chính tiền tệ, kinh tế tài chính, kinh tế xã hội, phân tích tài chính, kinh tế thị trường, sản xuất kinh doanh

pdf 13 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:21/11/2012 | Lượt xem:95 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận