Cách mạng kỹ nghệ trong lịch trình kinh tế xã hội (Quyển II): Phần 1

Tài liệu Cách mạng kỹ nghệ trong lịch trình kinh tế xã hội (Quyển II) gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Thời đầu khai phá lục địa hoang vu với những định chế và kỹ thuật của Châu Âu, cách mạng kỹ nghệ tại Hoa Kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Kinh tế xã hội, Cách mạng kỹ nghệ, Cách mạng kỹ nghệ tại Hoa Kỳ, Cơ giới hóa nông nghiệp, Khai thác tài nguyên, Sản xuất địa quy mô

pdf 73 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:17/02/2020 | Lượt xem:93 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận