Các vấn đề Marketing

Theo các nhà marketing, sự thất bại của việc xây dựng thương hiệu cá nhân xuất phát từ “sự định vị” kém hiệu quả của mỗi cá nhân. Đối với các công ty, khách hàng nhận diện thương hiệu của họ qua các phương tiện truyền thông hoặc các thông điệp, nhưng đối với thương hiệu cá nhân mọi người lại nhận diện nó qua chức năng, kinh nghiệm và cảm xúc.

Từ khóa: PR truyền thông, các vấn đề về Marketing, quảng cáo trực tuyến, nghiên cứu thị trường, chiến lược quảng cáo, dịch vụ truyền thông.

doc 131 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:120 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận