Các thuốc sử dụng trong hồi sinh tim phổi cao cấp (ACLS)

Nội dung trình bày:
- Nhắc lại về HTKTV
- Sinh lý điện học của tim
- Các thuốc dùng trong ACLS
+ Thuốc chống loạn nhịp
+ Thuốc ảnh hưởng lên cung lượng tim và HA

Từ khóa: Tài liệu y học, Bài giảng y học, Y học, Thuốc sử dụng hồi sinh tim phổi cao cấp, phương pháp điều trị, sinh lý điện học của tim

pdf 51 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:101 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận