Các thuật toán xén điểm, đoạn thẳng

Đồ họa là một lĩnh vực truyền thông trong đó thông điệp được tiếp nhận qua con đường thị giác. Thiết kế đồ họa là tạo ra các giải pháp bằng hình ảnh cho các vấn đề truyền thông.
Ở Việt Nam, việc dùng các thuật ngữ đồ họa chỉ là tương đối, bởi việc đặt tên các thuật ngữ đồ họa là dựa trên ý nghĩa sử dụng của nó. Ví dụ: đồ họa thương nghiệp, đồ họa vẽ tem, đồ họa quảng cáo vân vân... Và thiết kế đồ họa thực sự là gì vẫn đang còn là vấn đề tranh cãi. Một số trường đại học vẫn theo quan điểm đào tạo đồ họa là trang trí gần với hội họa, một số các trung tâm đào tạo về sử dụng phần mềm đồ họa coi đồ họa là một phần của tin học và một số trường lại tiếp nhận quan điểm của phương Tây coi đồ họa và một lĩnh vực truyền thông.

Từ khóa: đồ họa máy tính, kỹ thuật đồ họa, kỹ thuật máy tính, công nghệ đồ họa, phần mềm ứng dụng, kỹ thuật ứng dụng

pdf 11 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận