Các phương pháp điều trị tự kỷ

Hành vi được củng cố sẽ được lập lại nhiều hơn hành vi không được quan tâm. Behavior rewarded is more likely to be repeated than behavior ingored.
Các nhiệm vụ được chia thành những phần ngắn và đơn giản, củng cố mỗi bước. Tasks are broken down into short simple pieces (trials), reinforce each step.

Từ khóa: bệnh tự kỷ, cách chữa bệnh tự kỷ, chuyên ngành y học, nghiên cứu y học, y học cổ truyền, mẹo vặt chữa bệnh,

ppt 41 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:105 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận