Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch chợ nổi ở thành phố Cần Thơ và vùng phụ cận

Mục đích chính của nghiên cứu là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch chợ nổi ở thành phố Cần Thơ và vùng phụ cận. Kết quả nghiên cứu cho thấy 7 nhân tố: nguồn nhân lực du lịch, giá cả các loại dịch vụ, cơ sở lưu trú, phương tiện vận chuyển tham quan, dịch vụ du lịch, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch và an ninh trật tự và an toàn ảnh hưởng đến sự phát triển của du lịch chợ nổi ở địa bàn nghiên cứu.

Từ khóa: Du lịch chợ nổi, Thành phố Cần Thơ, Phát triển du lịch chợ nổi, Nguồn nhân lực du lịch, Giá cả các loại dịch vụ, Cơ sở lưu trú

pdf 10 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:14/05/2016 | Lượt xem:159 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận