Các Loại Liên Kết Trong Kết Cấu Thép

Từ bản thép, thép hình nhờ có liên kết mới tạo thành kết cấu thép.

Từ khóa: Kết Cấu Thép, kiến trúc, xây dựng, kỹ thuật, công nghệ, cơ khí, chế tạo máy, Các Loại Liên Kết

pdf 22 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:219 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận