Các chuẩn mực kế toán quốc tế

Hệ thống kế toán và chuẩn mực quốc tế về kế toán (IASs/IFRSs) được soạn thảo bởi Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB). Nó được soạn thảo và công bố theo những quy trình rất chặt chẽ để đảm bảo chất lượng của các chuẩn mực và đảm bảo tính thực hành cao. IASs/IFRSs được sử dụng rộng rãi ở khắp thế giới như châu Âu, Singapore, Hồng Kông, Úc và nhiều quốc gia trên thế giới. Rất nhiều quốc gia khác của châu Á và trên thế giới đang điều chỉnh các chuẩn mực của mình để phù hợp hơn với IFRS và giảm thiểu sự khác nhau nếu có.

Từ khóa: phương pháp kế toán, kế toán quốc tế, chuẩn mực kế toán quốc tế, tài liệu kế toán quốc tế, báo cáo tài chính, chuyên ngành kế toán

pdf 176 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:17/05/2013 | Lượt xem:128 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận