Bất đẳng thức và giá trị lớn nhất, nhỏ nhất hàm số

Trong toán học, một bất đẳng thức (tiếng Anh:Inequality) là một phát biểu về quan hệ thứ tự giữa hai đối tượng. (Xem thêm: đẳng thức)

* Ký hiệu a b ! có nghĩa là a lớn hơn b.

Những quan hệ nói trên được gọi là bất đẳng thức nghiêm ngặt; ngoài ra ta còn có

* a le b có nghĩa là a nhỏ hơn hoặc bằng b và
* a ge b có nghĩa là a lớn hơn hoặc bằng b.

Người ta còn dùng một ký hiệu khác để chỉ ra rằng một đại lượng lớn hơn rất nhiều so với một đại lượng khác.

* Ký hiệu a b có nghĩa là a lớn hơn b rất nhiều.

Từ khóa: toán học 12, tài liệu toán học 12m ôn thi đại học môn toán, bất đẳng thức, giá trị lớn nhất, giá rị nhỏ nhất

pdf 36 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:142 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận