Bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc trên bờ sông Sài Gòn, sông và kênh nội thành theo hướng bền vững

Bài viết này trình bày quan điểm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa theo hướng bền vững; công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với du lịch; những thuận lợi, khó khăn trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố.

Từ khóa: Bảo tồn di sản bờ sông, Cảnh quan kiến trúc trên bờ sông, Sông và kênh nội thành, Quy hoạch sông và kênh, Di sản văn hóa gắn với du lịch

pdf 15 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/04/2021 | Lượt xem:11 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận