Báo cáo Quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu - GS. TS. Trần Thục

Báo cáo "Quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu" đã phân tích và đánh giá các hiện tượng cực đoan, tác động của chúng đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và phát triển bền vững của Việt Nam, đánh giá sự biến đổi của các hiện tượng khí hậu cực đoan trong tương lai,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận