Báo cáo: Những quan sát về Giáo dục đại học trong các Ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện - Điện tử- Viễn thông và Vật lý tại một số Trường Đại học Việt Nam

Những quan sát về Giáo dục đại học trong các Ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện - Điện tử- Viễn thông và Vật lý tại một số Trường Đại học Việt Nam - Báo cáo của Đoàn khảo sát Thực địa thuộc Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa kỳ Đệ trình cho Qũy giáo dục Việt Nam bố cục gồm 4 nội dung chính, trình bày các vấn đề và cơ hội thay đổi, các quan sát của ngành học cụ thể, các tình huống đề thay đổi. Sau phần kết luận là phần tài liệu tham khảo, các thông tin bổ ích và phần phụ lục.

Từ khóa: Qũy giáo dục Việt Nam, Giáo dục đại học, Chương trình đại học, Quản lý sự thay đổi, Thực địa giáo dục, Những quan sát về Giáo dục đại học

pdf 130 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:66 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận