Báo cáo môn học: Nghiên cứu về Netty Framework

Báo cáo môn học: Nghiên cứu về Netty Framework giới thiệu cơ bản về Netty Framework, kiến trúc của Netty Framework, các API trong Netty Framework, các khái niệm căn bản, hướng dẫn cài đặt và sử dụng với NetBean 21, demo và hướng dẫn chi tiết demo.

Từ khóa: Nghiên cứu về Netty Framework, Báo cáo công nghệ thông tin, Kiến trúc của Netty Framework, API trong Netty Framework, Cài đặt NetBean 21, Sử dụng NetBean 21

pdf 27 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/11/2014 | Lượt xem:217 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận