BÁO CÁO - LẬP TRÌNH VƯỢT FIREWALLfix

Firewall là hệ thống ngăn chặn việc truy nhập trái phép từ bên ngoài vào mạng cũng
như những kết nối không hợp lệ từ bên trong ra. Firewall thực hiện việc lọc bỏ những
địa chỉ không hợp lệ dựa theo các quy tắc hay chỉ tiêu định
trước. Chức năng chính của Firewall là kiểm soát luồng thông tin từ giữa Intranet và Internet.
Thiết lập cơ chế điều khiển dòng thông tin giữa mạng bên trong (Intranet) và mạng
Internet. Cụ thể là:
Cho
phép hoặc cấm những dịch vụ truy nhập ra ngoài (từ Intranet ra Internet)
Cho
phép hoặc cấm những dịch vụ phép truy nhập vào trong (từ Internet vào
Intranet).
Kiểm
soát địa chỉ truy nhập, cấm địa chỉ truy nhập.
Kiểm
soát người sử dụng và việc truy nhập của người sử dụng. Kiểm soát nội
dung thông tin lưu chuyển trên mạng.

Từ khóa: bảo vệ luận văn, báo cáo tốt nghiệp, firewall, tài liệu về firewall, báo cáo về firewall, lập trình vượt firewall, chuyên ngành công nghệ thông tin

ppt 20 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:101 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)