Bài thực hành: Lắp ráp mạch điện tủ lạnh

Sau khi học xong bài này học sinh phải :
+ Hiểu được sơ đồ nguyên lý mạch điện của tủ lạnh.
+ Từ sơ đồ nguyên lý vẽ được sơ đồ lắp ráp .
+ Lắp ráp được mạch điện tủ lạnh .
+ Ứng dụng được việc lắp ráp các mạch điện tủ lạnh trong thực tế.
+Thái độ học tập phải nghiêm túc,cẩn thận , tiết kiệm vật tư , bảo quản thiết bị tốt .
+ An toàn điện.
10:30 AM 1

10:30 AM

2

10:30 AM

3

10:30 AM

4

10:30 AM

5

Từ khóa: Lắp ráp mạch điện, điện tủ lạnh, kỹ thuật điện, an toàn điện, kỹ thuật rắp ráp, điện lạnh ứng dụng

pdf 16 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:21/11/2012 | Lượt xem:183 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 8

Đăng nhập để bình luận