Bài tập thực hành Simba Accounting

Nhằm giúp người sử dụng phần mềm Simba Accounting làm quen và vận hành hệ thống vào công tác kế toán một cách dễ dàng và thuận tiện ngoài các tài liệu hướng dẫn chi tiết kèm theo chương trình, cuốn “ Bài tập kế toán thực hành trên Simba Accounting” hướng dẫn người dùng hiểu rõ hơn về các chức năng của chương trình cũng như việc áp dụng từng phần hành kế toán trong chương trình vào công tác kế toán của doanh nghiệp.

Từ khóa: kế toán thống kê, kiểm toán doanh nghiệp, kế toán thống kê, kế toán doanh ghiệp, simba, kế toán, kiểm toán, bài tập kế toán.

doc 33 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:146 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận