Bài tập tài chính

Tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị. Phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định.

Từ khóa: bài tập tài chính, đề tài kế toán, tồng hợp kế toán, luận văn kế toán, bài tập kế toán, kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính

doc 236 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:05/10/2012 | Lượt xem:124 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận