Bài giảng Y học quân sự: Bài 29 - Đại Tá Bác sỹ Bùi Xuân Quang

Cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa trên người; bệnh phóng xạ cấp; bệnh phóng xạ mạn;... là những nội dung chính mà "Bài giảng Y học quân sự: Bài 29 - Bệnh phóng xạ" hướng đến trình bày. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

Từ khóa: Bài giảng Y học quân sự, Bệnh phóng xạ, Bức xạ ion hóa trên người, Cơ chế tác dụng ion hóa, Bệnh phóng xạ cấp, Bệnh phóng xạ mạn

pdf 16 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:14/05/2016 | Lượt xem:113 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận