Bài giảng Y học quân sự: Bài 16 - Đại Tá Bác Sỹ Bùi Xuân Quang

Tiếp tế quân y theo cơ số quân y là một phương thức tiếp tế thích hợp đối với tổ chức đảm bảo cứu chữa TBBB của một cuộc chiến tranh quy mô, với khối lượng thương binh, bệnh binh (TBBB) lớn, trong các chiến dịch khẩn trương và ác liệt. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Y học quân sự: Bài 16 - Cơ số quân y".

Từ khóa: Bài giảng Y học quân sự, Y học quân sự, Cơ số quân y, Tiếp tế quân y, Vấn đề tiếp tế quân y, Cơ số quân y phục vụ chiến đấu

pdf 10 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:14/05/2016 | Lượt xem:175 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận