Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 5 - TS. Vũ Văn Sơn

Chương này cung cấp cho người học 6 bài học liên quan đến tổng hợp bộ lọc số FIR như: Khái niệm tổng hợp bộ lọc số FIR, đáp ứng biên độ các lọc số lí tưởng, các tính chất tổng quát lọc số FIR, các đặc trưng bộ lọc FIR pha tuyến tính, tổng hợp lọc số FIR bằng phương pháp cửa sổ, so sánh các hàm cửa sổ.

Từ khóa: Tín hiệu số, Bài giảng Xử lý tín hiệu số, Xử lý tín hiệu số, Tổng hợp bộ lọc số FIR, Lọc số lí tưởng, Bộ lọc FIR pha tuyến tính

ppt 25 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:20/01/2017 | Lượt xem:91 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận