Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 - ThS. Nguyễn Phương

Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 3: Các phân phối xác suất thông dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân phối nhị thức, phân phối siêu bội, phân phối Poisson, phân phối chuẩn, phân phối chi bình phương, phân phối Student, phân phối Fisher. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Xác suất thống kê, Bài giảng Xác suất thống kê, Phân phối xác suất, Phân phối nhị thức, Phân phối siêu bội, Phân phối Poisson, Phân phối chuẩn

pdf 38 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/02/2018 | Lượt xem:88 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)