Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 - ThS. Nguyễn Phương

Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 2: Biến ngẫu nhiên" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất, các giá trị đặc trưng của biến ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bài giảng Xác suất thống kê, Xác suất thống kê, Biến ngẫu nhiên, Phân phối xác suất, Giá trị đặc trưng, Hàm phân phối xác suất

pdf 27 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/02/2018 | Lượt xem:89 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận