Bài giảng Xác suất thống kê: Bài 8 - Ước lượng tham số

Bài giảng Xác suất thống kê: Bài 8 - Ước lượng tham số giới thiệu chung, ước lượng điểm, ước lượng khoảng - ước lượng khoảng cho kỳ vọng. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

Từ khóa: Xác suất thống kê, Bài giảng Xác suất thống kê, Ước lượng tham số, Ước lượng điểm, Ước lượng khoảng, Ước lượng khoảng cho kỳ vọng

pdf 13 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2017 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận