Bài giảng Visual Basic 2

Bài giảng môn Visual Basic này được biên soạn cơ bản dựa trên quyển .... Em chi biet qua ngon ngu lap trinh 2 nam qua , Em khong co dieu kien de hoc tap VB ... hệ thống multimedia của Windows, nhưng vớI WinAPI, ta có thể đạt được kết quả. Hiểu rõ WInAPI, ta có thể khám phá những năng lực tiềm tàng c ủa chúng. ng l ớp b ọc API, chúng chuyển giao các chức năng theo kiểu Visual Basic một cách thân thiện. Điều khiển ActiveX và OLE.

Từ khóa: công nghệ thông tin, kỹ thuật máy tính, lập trình, quản trị mạng, tin học vi tính, Bài tập Visual Basic thiết kế biểu mẫu dùng các điều khiển

ppt 72 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận