Bài giảng Tường chắn đất: Chương 3 - ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Bài giảng "Tường chắn đất - Chương 3: Tường cọc bản" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu tường cọc bản, tường cọc bản không neo, tường cọc bản một lớp neo, tính toán kết cấu neo,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bài giảng Tường chắn đất, Tường chắn đất, Tường cọc bản, Tường cọc bản không neo, Tường cọc bản một lớp neo, Tính toán kết cấu neo

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:22/03/2016 | Lượt xem:135 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 9

Đăng nhập để bình luận