Bài giảng Triết học: Chương 9 - ĐH Ngân hàng

Bài giảng Triết học: Chương 9 trình bày nội dung của xã hội và tự nhiên như xã hội - bộ phận đặc thù của tự nhiên, đặc điểm của quy luật xã hội, sự tác động qua lại giữa xã hội và tự nhiên, dân số, môi trường trong sự phát triển xã hội.

Từ khóa: Bài giảng Triết học, Quy luật xã hội, Phát triển xã hội, Môi trường tự nhiên, Môi trường xã hội, Quy luật xã hội

ppt 19 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/04/2015 | Lượt xem:95 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận