Bài giảng Triết học: Chương 10 - ĐH Ngân hàng

Bài giảng Triết học: Chương 10 trình bày hình thái kinh tế - xã hội như sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội, biện chứng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.

Từ khóa: Bài giảng Triết học, Hình thái kinh tế - xã hội, Sản xuất vật chất, Phát triển xã hội, Lực lượng sản xuất, Quan hệ sản xuất

ppt 22 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/04/2015 | Lượt xem:168 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận