Bài giảng Toán cao cấp (Handout): Chương 3 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

Sơ lược về toán tử tuyến tính và dạng toàn phương. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Ánh xạ tuyến tính - Biểu diễn ma trận; giá trị riêng, vector riêng của ma trận vuông, chéo hóa ma trận vuông, dạng toàn phương. Mời tham khảo.

Từ khóa: Toán cao cấp, Bài giảng Toán cao cấp, Hệ phương trình tuyến tính, Toán tử tuyến tính, Dạng toàn phương, Ánh xạ tuyến tính, Biểu diễn ma trận

pdf 20 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/03/2018 | Lượt xem:76 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận