Bài giảng Tin học ứng dụng: Phần 1 - ĐH Nha Trang

Bài giảng Tin học ứng dụng: Phần 1 gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày tổng quan về cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu quan hệ, đại số quan hệ. Mời bạn đọc tham khảo nội dung phần 1 tài liệu.

Từ khóa: Bài giảng Tin học ứng dụng, Tin học ứng dụng Phần 1, Cơ sở dữ liệu, Mô hình dữ liệu quan hệ, Đại số quan hệ, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

pdf 40 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:16/06/2014 | Lượt xem:474 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 28

Đăng nhập để bình luận