Bài giảng: Tìm Hiểu Về Địa Chỉ IPv4 (Internet Protocol version 4)

Địa chỉ IP (IP là viết tắt của từ tiếng Anh:
International Protocol - giao thức toàn cầu) là
một địa chỉ đơn nhất mà những thiết bị điện
tử hiện nay đang sử dụng để nhận diện và
liên lạc với nhau trên mạng máy tính bằng
cách sử dụng tiêu chuẩn giao thức toàn cầu
(IP)Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về TCP/IPv4. IPv4 có 32bit chia thành 4 Octet ( mỗi Octet có 8bit, tương đương 1 byte ) cách đếm đều từ trái qua phải bít 1 cho đến bít 32, các Octet tách biệt nhau...

Từ khóa: thủ thuật mạng, Tìm Hiểu Địa Chỉ IPv4, Internet Protocol version 4, tà liệu International Protocol, giao thức toàn cầu, Cấu trúc địa chỉ IPV4

ppt 39 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:150 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận