Bài giảng Tiếp cận - đánh giá - xử trí bệnh nhân tăng huyết áp có hạ kali máu

Bài giảng cung cấp kiến thức về: Tăng huyết áp có hạ kali máu - một thể lâm sàn phải đặc biệt lứu ý, nguyên nhân khác của tăng huyết áp có hạ kali máu, hội chứng cường aldoserone nguyên phát, tăng huyết áp do cường aldoserone nguyên phát, các bước người thầy thuốc phải làm, điều trị hội chứng cường aldoserone tiên phát, điều trị u lành hoặc phì đại một bên tuyến thượng thận...
Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)