Bài giảng Thủy công: Chương 2 - TS. Lê Thanh Hùng

Bài giảng Thủy công: Chương 2 - Công trình thủy lợi và điều kiện làm việc có nội dung trình bày các loại công trình thủy, công trình đầu mối và hệ thống thủy lợi, điều kiện làm việc của công trình thủy lợi.

Từ khóa: Bài giảng Thủy công, Công trình thủy lợi, Phân loại công trình thủy, Công trình đầu mối, Hệ thống thủy lợi, Điều kiện làm việc

pdf 74 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/05/2015 | Lượt xem:150 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận