Bài giảng Thuốc dị ứng và chống dị ứng

Nội dung chính của "Bài giảng Thuốc chống nhiễm khuẩn nhóm Penicillin" trình bày tổng quan, sản phẩm DOMESCO, tóm tắt theo nhóm điều trị và thông tin sản phẩm của thuốc dị ứng và chống dị ứng.

Từ khóa: Bài giảng Thuốc dị ứng và chống dị ứng, Thuốc dị ứng và chống dị ứng, Thuốc dị ứng, Thuốc chống dị ứng, Sản phẩm DOMESCO

pdf 36 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/10/2019 | Lượt xem:45 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)