Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 2 - Trần Thị Huyên

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chứng từ kế toán sử dụng; Trình tự lập và luân chuyển chứng từ; Phương pháp hạch toán; Sổ sách kế toán; Đối chiếu số liệu cuối kỳ;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp, Thực hành Kế toán doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán thu chi, Phương pháp hạch toán

pdf 23 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/04/2021 | Lượt xem:23 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận