Bài giảng Thi công cầu: Chương 5 + 6 - GV. Phạm Hương Huyền

Bài giảng Thi công cầu: Chương 5 - GV. Phạm Hương Huyền trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm thi công cầu dây văng, dây võng, xây dựng cột tháp, xây dựng kết cấu nhịp cầu dây võng, xây dựng kết cấu nhịp cầu dây văng, tổ chức quản lý xây dựng cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận