Bài giảng Sự phát tán chất thải vào khí quyển - Huỳnh Ngọc Anh Tuấn

Bài giảng "Sự phát tán chất thải vào khí quyển" trình bày các vấn đề sau: ảnh hưởng của các yếu tố khí quyển lên sự phát tán, khuếch tán rối của khí quyển và sự phân bố của chất ô nhiễm, chuyển động của không khí sát mặt đất, phân loại các nguồn gây ô nhiễm lớp không khí sát mặt đất, độ nâng cao của luồng khói.

Từ khóa: Khoa học môi trường, Bảo vệ môi trường, Quản lý môi trường, Ô nhiễm không khí, Sự phát tán chất thải vào khí quyển, Môi trường không khí

ppt 44 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:17/02/2020 | Lượt xem:62 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận