Bài giảng Sử dụng GIS để nghiên cứu tác động môi trường - Lê Việt Phú

Bài giảng Sử dụng GIS để nghiên cứu tác động môi trường: Phần 2 - Lê Việt Phú thuộc chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright sẽ giới thiệu tới các bạn một số nội dung cơ bản như: Spatial interpolation; kiểm định tự tương quan trong không gian; mô hình kinh tế lượng không gian.
Đăng nhập để bình luận