Bài giảng Sốc chấn thương và xử trí cấp cứu - TS. Phạm Quang Minh

Bài giảng "Sốc chấn thương và xử trí cấp cứu" cung cấp kiến thức về: Lịch sử chấn thương, đại cương, sinh lý bệnh sốc chấn thương, sốc mất máu, xử trí sốc mất máu... Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm rõ các giai đoạn sinh lý bệnh của số chấn thương, chẩn đoán được các loại sốc chấn thương trên lâm sàn, biết được các nguyên tắc xử trí cấp cứu bệnh nhân sốc chấn thương.
Đăng nhập để bình luận