Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 3 - GV. Nguyễn Thành Luân

Nội dung của chương 3 Sinh học thực vật nằm trong Bài giảng Sinh học đại cương nhằm trình bày về thực vật là gì? đặc điểm và phân loại thực vật. Thực vật sinh vật có khả năng tạo chất dinh dưỡng từ những hợp chất vô cơ đơn giản và xây dựng thành những chất hữu cơ phức tạp qua quá trình quang hợp.

Từ khóa: Sinh học thực vật, Sinh học đại cương, Tài liệu sinh học, Bài giảng sinh học đại cương, Phân loại thực vật, Đặc điểm thực vật

pdf 20 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2018 | Lượt xem:110 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận