Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 2 - GV. Nguyễn Thành Luân

Mục tiêu của Bài giảng Sinh học đại cương Chương 2 Hoá sinh học của sự sống nhằm trình bày về các nguyên tố sinh học, các liên kết hóa học, các chất vô cơ, các phân tử hữu cơ nhỏ, các đại phân tử sinh học, các nguyên tố sinh học. Có bao nguyên tố hóa học trong cơ thể?

Từ khóa: Hoá sinh học, Nguyên tố sinh học, Phân tử sinh học, Sinh học đại cương, Tài liệu sinh học, Bài giảng sinh học đại cương

pdf 14 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2018 | Lượt xem:139 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận