Bài giảng Quy trình lập kế hoạch quản lý môi trường - Lý thuyết và thực tiễn

Bài giảng Quy trình lập kế hoạch quản lý môi trường - Lý thuyết và thực tiễn của TS. Nguyễn Thanh Lâm nêu lên Tính cấp thiết lập kế hoạch và quản lý môi trường, nguyên tắc cơ bản của kế hoạch QLMT, các bước xây dựng kế hoạch quản lý môi trường.
Đăng nhập để bình luận