Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 7: Qui hoạch Simplex

Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 7: Qui hoạch Simplex” cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, qui hoạch Simplex Lattice, qui hoạch Simplex Centroid, tối ưu hóa bằng phương pháp Sequential Simplex. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm, Quy hoạch thực nghiệm, Qui hoạch Simplex, Qui hoạch Simplex Lattice, Qui hoạch Simplex Centroid, Phương pháp Sequential Simplex

pdf 55 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2020 | Lượt xem:41 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận