Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 5: Phương pháp Taguchi

Bài giảng “Quy hoạch thực nghiệm – Chương 5: Phương pháp Taguchi” cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, các bước thực hiện, các công cụ hoạch định thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm, Quy hoạch thực nghiệm, Phương pháp Taguchi, Công cụ hoạch định thí nghiệm, Hoạch định thí nghiệm

pdf 33 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2020 | Lượt xem:31 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận