Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 4: Quy hoạch yếu tố hai mức độ

Bài giảng “Quy hoạch thực nghiệm – Chương 4: Quy hoạch yếu tố hai mức độ” cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, qui hoạch yếu tố toàn phần, qui hoạch yếu tố phần, tối ưu hóa bằng phương pháp leo dốc đứng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm, Quy hoạch thực nghiệm, Quy hoạch yếu tố hai mức độ, Qui hoạch yếu tố phần, Tối ưu hóa

pdf 41 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2020 | Lượt xem:41 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận