Bài giảng Quản trị thương hiệu - Lê Thanh Minh

Bài giảng Quản trị thương hiệu nhằm mục tiêu giải thích tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu, khuyến nghị lựa chọn những yếu tố thương hiệu cho một sản phẩm đã có, cung ứng cho một thị trường mục tiêu nhất định, đề ra các chiến lược xây dựng, quản trị vốn thương hiệu, mô tả các phương pháp đo lường thương hiệu và một số nội dung khác.

Từ khóa: Quản trị thương hiệu, Bài giảng Quản trị thương hiệu, Yếu tố thương hiệu, Thương hiệu sản phẩm, Đo lường thương hiệu, Công cụ Marketing

ppt 95 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:11/12/2014 | Lượt xem:193 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận