Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 9: Duy trì và khai thác thương hiệu

Bài giảng "Quản trị thương hiệu - Chương 9: Duy trì và khai thác thương hiệu" có cấu trúc gồm 2 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Duy trì thương hiệu, khai thác thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bài giảng Quản trị thương hiệu, Quản trị thương hiệu, Duy trì thương hiệu, Khai thác thương hiệu, Văn hóa thương hiệu, Phát triển thương hiệu

pdf 58 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:26/06/2020 | Lượt xem:46 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận