Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 7: Khuếch trương thương hiệu

Bài giảng "Quản trị thương hiệu - Chương 7: Khuếch trương thương hiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất khuếch trương thương hiệu, các nhân tố chi phối hoạt động khuếch trương thương hiệu, tiến trình khuếch trương thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo..
Đăng nhập để bình luận